Horoskop: Skytten

28-9-2023

Det är idag troligt att du blir nöjd med vad du köper trots den ringa eftertanken. Dom har sin egen agenda och du når bäst framgång genom att inte lyssna för mycket på andra. Du behöver vara deras hjälte och personifiera de normer och värderingar som behövs för att samarbetet ska vara harmoniskt. När du bjuder in andra i dina planer kan du få nya fräscha infallsvinklar som gör dem ännu bättre. Du är inte ensam om de problem man kan stöta på som ledare och att dela erfarenheter med andra kollegor kan ibland ge mer än att läsa en bok eller lyssna på en föreläsning.


Hälsa

Finansiellt

Relationer

Horoskop för din webbplats

Horoskop med betyg


Hur lycklig är du i dag:

Lägg till detta till din webbplats